Procedura jest najważniejszym, i pierwszym dokumentem wręczanym koordynatorom działów jakości. W jej skład wchodzi: 

* - Analiza zagrożeń utworzona oraz dostarczona w zależności od systemu jakości wdrożonego w zakładzie