Procedura jest najważniejszym, i pierwszym dokumentem wręczanym koordynatorom działów jakości. W jej skład wchodzi: 

  • Plan rozmieszczenia stacji trutek, detektorów, markerów, lamp, chwytaczy itp. punktów kontrolnych wraz z legendą,
  • Sekcja dotycząca zabezpieczenia zakładu przeciw insektom pełzającym oraz latającym,
  • Sekcja dotycząca zabezpieczenia zakładu przeciw gryzoniom,
  • Karty charakterystyki używanych rodentycydów oraz feromonów,
  • Atesty produktów wykorzystywanych do zabezpieczenia zakładu przeciw szkodnikom żywności,
  • Umowa zabezpieczenia zakładu 
  • Analiza zagrożeń*
  • Pierwsza lista działań korygujących wpływających na ochronę zakładu.

* - Analiza zagrożeń utworzona oraz dostarczona w zależności od systemu jakości wdrożonego w zakładzie

Zaufali nam

 

IKEA Industry, SUEMPOL, HOOP, PKN DUDA, PSS SPOŁEM, ZM ŁUNIEWSCY, STÓŁ POLSKI, NETTER, EKO-NATURA, CZARY-NATURY, HOTEL TRIO, AGRIPOL i wielu innych